Propatisement-Propaganda Reklam

Reklam, Pazarlama’nın 4P’si içinde Tutundurma karmasının altında yer alan bir kavram. Pazarlama açısından hedef kitlede istenen tutum, davranış ve alışkanlıkların yaratılmasına ve oluşturulmasına yönelik olarak yoğun bir şekilde kullanılan -bazen de...