Hakkında

26 Nisan 1989 İstanbul doğumludur. Ortaokul eğitimini İbni Sina İlköğretim Okulu’nda bitirdikten sonra 2002 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni kazanmıştır. Lise eğitimi boyunca Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Oyuncuları-BAALOY ile tiyatro yapmış ve 2004 yılında Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde Övgüye Değer Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür. 2006 yılında lise eğitimini tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Üniversite eğitimi sırasında Divan Hotel İstanbul’da muhasebe stajı yapmış, Türk Hava Yolları’nda 6 ay süreyle yarı zamanlı harekat koordinatörü olarak Atatürk Havalimanı’nda çalışmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2011 yılında Türkiye İş Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi’nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, aynı kurumun Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Kitlesel Varlıklı ve Varlıklı Müşteri Grubu Yönetimi biriminden 2013 yılında istifa etmiştir. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Aynı tarihten beri İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Pazarlama Çalışma Grubu’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans düzeyinde Pazarlama, Nicel Araştırma ve Veri Analizi, Mühendislik Tasarımı 1, yüksek lisans düzeyinde Pazarlama Yönetimi, Küresel Pazarlama ve doktora düzeyinde Pazarlama Kuramı ders yardımcılıkları yanında Üniversite Araştırma Görevlisi Temsilciliği, Enstitü Araştırma Görevlisi Temsilciliği, Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilciliği, Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi Yardımcılığı yapmış ve çeşitli komisyonlarda bulunmuştur.

2016 yılında Marka İlişki Kalitesi ve Müşteri Katılımının Marka Sadakati Üzerindeki Rolü başlıklı yüksek lisans tezi kabul edilmiş, aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı’nda İşletme Yönetimi doktorasına başlamıştır. Hâlihazırda doktora tez sürecindedir.

Alanında çeşitli akademik yayınları bulunan Berker Pandır, geçmişte Brand Talks editörlüğü ve yazarlığında bulunmuş ve hâlihazırda BrandMap gibi sektörel platformlarda pazarlama, marka yönetimi ve tüketici davranışlarıyla ilgili makaleler yazmaktadır. Marka Yönetimi, Tüketici Kültürü, Tüketici Davranışları, Tüketim Kültürü, Pazarlama Stratejisi gibi konularla akademik olarak ilglenmekte, şiir, edebiyat, yeme-içme, siyaset gibi konularla kişisel olarak uğraşmaktadır.